Tenesteleveringsavtalen er heimla i desse to dokumenta :

Vedtektene for IKTNH

Vedtektene skildrar IKTNH si organisering, samt det avtalemessige samarbeidet mellom kommunane og IKTNH som denne organiseringa er bygd på.

Datahandsamaravtalen

Kvar kommune må inngå ein eigen datahandsamaravtale med IKTNH. Datahandsamaravtalen skildrar kva ansvar den einskilde kommunen har som forvaltar av data, og IKTNH sitt datahandsamaransvar.

Print Friendly, PDF & Email