Skildring av tenestelevering

 • IKTNH nyttar NGIR for henting og destruksjon av el-avfall.
 • IKTNH har utstyr for trygg avhending av lagringsmedier, og alle lagringsmedier vert tømde for data før dei blir El-avfall.

 

 Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

Prosedyrar for avhending av datautstyr er i tråd med standarden «Godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for gradert materiell opp til HEMMELIG».

Teknisk spesifikasjon:

 • 8000 Degausser raderer fullstendig all informasjon lagra på harddiskar
 • Avmagnetisering med APT (Advanced Pulse Technology)
 • Crypto-nivå 7
 • Fullstendig avskjerma. Andre magnetiske media, klokker eller kreditkort er trygge
 • Magnetfelt på 8300 Oe / 0,83 Tesla
 • Hastighet på 1 harddisk pr. minutt
 • Max media storleik: 117 x 114 x 25
 • Harddiskane er ubrukelige etter handsaming.

 

Skildring av føresetnader for oppfylling av tenestespesifikasjonane

 • Brukar rapporterer hending i brukarstøttesystemet.
 • Respons på hendinga i forhold til prioritering.
 • El-avfall for destruering skal lagras på ein sikker måte frem til det vert henta av IKTNH.

 

Skildring av prosedyrar for avvikshandsaming

Uynskte hendingar/avvik knytt til kommunane sin bruk av data skal meldast. Alle tilsette i kommunen pliktar å melde frå om uynskte hendingar / avvik som er knytt til kommunen si forvaltning av data.

IKTNH har utarbeidd ei eiga orientering om korleis ein kan gjere dette – den finn ein her.

Print Friendly, PDF & Email