Skildring av teneste

  • Betalingsterminalar vert kjøpt inn av kommunen eller avdelinga som ønskjer å nytte denne tenesta.
    IKTNH bidrar med kabla nettverk for å sikre kommunikasjon ut.

 

Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

  • IKTNH skal kunne dokumentere at informasjon mellom betalingsterminal og eksterne kontaktar stettar gjeldande krav om trygg dataoverføring.
  • Betalingsterminalane skal ha same oppetid som øvrige einingar som står i det kabelbaserte nettverket.

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email