Nedunder er ein matrise som beskriv korleis ei generell innmelding av ei sak vert handsama av IKTNH.

Ansvarleg : Oppgåve :
Brukar Brukar melder inn hending/sak. Nytt alltid IKT-hjelpa sitt web-baserte meldingssystem.
NB : Akutte saker kan i tillegg meldast via telefon – 56192770.
IKTNH  Saka vert motteken og loggført.
IKTNH IKTNH analyserer saka, og hentar eventuelt inn meir informasjon.
IKTNH Er problemet og løysinga på det kjend, vert saka løyst av IKTNH.
( IKTNH / leverandør ) Må saka løysast av leverandør, vert ho send over til rette vedkomande.
( Leverandør ) Saka vert løyst av leverandør, som sender løysingsrapport til IKTNH.
IKTNH Når saka er løyst, sender IKTNH løysingsrapport til brukar.

 

Print Friendly, PDF & Email