Signering av avtale

1 Denne avtalen vert signert av partane ved ein som har autorisasjon til inngå avtale på vegne av sin part.
2 Endringar i tenestene som har konsekvensar for innhaldet i DHA, skal førast i ein eigen endringslogg. Denne skal signerast av handsamingsansvarleg og datahandsamar.

Attende til framsida.

 

 

Print Friendly, PDF & Email