Leverings- og besøksadresse :
Hagellia 6,Hagellia 6
5914 ISDALSTØ

Post- og fakturaadresse :
Osterøy kommune v/IKTNH
Rådhusplassen 1
5282 Lonevåg

Telefonnummer sentralbord : 5619 2770

Nedunder finn ein namn på dei tilsette i IKTNH, samt ei kort skildring av deira ansvarsområde i IKTNH. Ved å peike på namnet til den ein ynskjer kontakt med, vil ein få fram kontaktinformasjon om vedkomande.

Dersom ein treng brukarstøtte, vil det som regel vere mest effektivt å ta kontakt med IKTNH via IKTNH sin brukarstøtteportal.

Kontaktinformasjon tilsette i IKTNH :

Print Friendly, PDF & Email