Stillingstittel:
IT-rådgiver – Digital skole

Stillingstype:
Rådgiver

Stillingsprosent:
100%

Stilling ledig fra:
Snarest

Ansvar:
1056

Søknadsfristen er innen 22 januar.

Kort tekst om stillinga:
IKTNH – Interkommunale IKT tjenester Nordhordland er driftsorganisasjon for 10 kommuner. Avdelingen holder til i nye og moderne lokaler i Knarvik. IKTNH har 23 tilsatte og 2 lærlinger. Nå vil vi styrke vår satsing mot oppvekstsektoren. Oppvekstsektoren står overfor utfordringer i forhold til digitalisering og nye læreplaner. Digitale systemer en må ha et forhold til – er; Ms Office 365, Google, LMS – for tiden Canvas og Feidetjenester.  Flere av kommunene er i gang med å ta i bruk Chromebooks i skolene.
Andre systemer innenfor oppvekstsektoren er; Barnehage – Vigilo, PPT – Visma, Skoleadm – Visma Flyt. I tillegg er det fokus på audiovisuelle og digitale løsninger i skole, samt pedagogisk programvare.

Arbeidsoppgaver:
– Være et koordinerende bindeledd mellom interne (kommunene) og eksterne parter (leverandører).
– Utarbeide konkurransegrunnlag ved innkjøp av løsninger innen sektoren
– Delta aktivt i arbeidet med å digitalisere arbeidsprosesser, spesielt med fokus på oppvekstsektoren og innbyggertjenester.
– Prosjektledelse
– Support – Utarbeide veiledninger for sluttbrukere
– Rådgivning mot kommunene – og felles prosesser i alle kommuner
– Systemansvar på overordnet nivå
– Fagperson innen LMS/Canvas, Feideløsning og bruk av Chromebooks.

Vi tilbyr:
– Lønn etter avtale
– Moderne lokaler
– Fleksitid
– KLP pensjonsordning
– Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Kompetanse:
Evne og vilje til å sette seg inn i ny teknologi og problemstillinger.
Krav til høyskoleutdanning med pedagogikk.
Krav til relevant erfaring som pedagog.
Krav til relevant erfaring som IT-rådgiver.

Personlige egenskaper:
Gode ferdigheter innen – kommunikasjon og samarbeid.
God gjennomføringsevne.
Ryddig, målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
Positiv – et ja menneske.

Kontaktpersoner for stillinga med epost-adresse:
Thomas Rønn-Aar – thomas.ronn.aar@iktnh.no
Nils Ingvald Halle – nils.ingvald.halle@iktnh.no

Print Friendly, PDF & Email