Skildring av tenestelevering

IKTNH inngår rammeavtalar for innkjøp av nettbrett og arbeidsstasjonar som sikrar at utstyr kjøpt i tråd med vedkomande avtale er kompatibelt med det øvrige utstyret som kommunane nyttar.

Alle arbeidsstasjonane vert levert med 4 års garanti og reparasjon innan neste arbeidsdag.

Plattforma er til ei kvar tid tilpassa felles fagsystem som vert nytta av kommunane.

Kommunane bestiller arbeidsstasjon og får faktura frå leverandør på felles avtale.

Ved kjøp av ny arbeidsstasjon så må følgjande kostnader også vurderast:

 • PC Pris( frå ca. 5 500,-)
 • MS Office (ca. 2 200,- eingongskost)
 • Terminalserver tilgang (ca. 500,- eingongskost)
 • OWA (Outlook Web Access) (ca. 500,- årleg kostnad)
  (ca. 700 årleg kostnad)

IKTNH legg til rette for automatisert oppdatering og oppgradering av standard programvare som er installert på pc-ar og arbeidsstasjonar som skal stå i det felles nettverket.

IKTNH legg til rette for at utstyr kommunane skal avhende, vert avhenda i tråd med tenesteskildring. For å kunne gjere dette, har IKTNH gjennomført fylgjande tiltak:

 • IKTNH har avtale med NGIR for henting av el-avfall.
 • IKTNH har utstyr for trygg avhending av lagringsmedier.
  Alle lagringsmedier vert tømde for data før dei blir El-avfall.Prosedyrar for dette er i tråd med standarden «Godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for gradert materiell opp til HEMMELIG»
  Det er kvar kommune sitt ansvar å melde inn til IKTNH utstyr som skal avhendast. Ein opprettar sak i servicedesk.
Print Friendly, PDF & Email