Eitt av ansvarsområda til IKTNH, er å sjå til at kommunane så langt råd samordnar innkjøp knytt til IKT. Dette skjer ved at IKTNH på vegne av kommunane framforhandlar avtalar om innkjøp og investeringar i materiell, utstyr, programvare og tenester.

IKTNH er forplikta på å fylgje gjeldande regelverk for offentlege innkjøp, og legg stor vekt på dette i samband med inngåing og vedlikehald av avtalar, og i den påfylgjande praktiseringa av desse.

Leverandørar som måtte vere interesserte i meir informasjon om vår innkjøpspolitikk og våre gjeldande avtalar, kan ta kontakt med

 

Print Friendly, PDF & Email