Lista under syner programvare som vert nytta av IKTNH og dei samarbeidande kommunane. Det er verdt å merke seg at ikkje alle kommunane nyttar same programvareportefylgjen, og lista er difor litt meir omfattande enn om ho berre skulle omfatta ein og ein kommune.

Lista omfattar tre kategoriar programvare :

  • Mellomware (M) er programvare som understøttar funksjonaliteten til maskinvaren i nettverket.
  • Brukarapplikasjon (B) er programvare på den einskilde arbeidsstasjonen som brukar nyttar i arbeideet sitt.
  • Webteneste (W) er programvare som ligg på eksterne servarar ( i «skya» ). Desse vert som regel nytta via nettleasr på brukar sin pc.
Programvare : M B W
Active Directory x
Antivirus x
ATEA telefoni x x
Brukerstøtteverktøy: TMS x
Databasar x
Distribusjonssenter: SCCM x
Drivarar skrivar x
Drivarar trådlaust nett x
E-læring: IKTNH.knowledgeportal.no x
Epost / MS Exchange x
Feide x
Fjernstyringsverktøy: Bomgar x
Operativsystem arbeidsstasjonar x
Operativsystem servarar x
Overvåkningsverkøty: WhatsUpGold x
Programvaresenter x
SD-Anlegg x
Acos Barnevern x
Acos Sosial x
Acos Websak x
Agrando
Conexus –Vokal x
CosDoc x
Gis-Line / Powel Gemini x
HK Data x
Info Edi x
Infodoc x
Komtek x
Konsensus x
Labora x
Landlord/Weblord x
Lindorff Hurtiglink x
Microsoft Office x
Mitt Nordhordland x
NAV-Citrix x
Procasso x
Sofus x
Speed Admin x
Uni Micro x
Welch Allyn x
Canvas x x
DSB Sim x x
Fakturabehandling x x
KF Kvalitetsstyring x x
Kirkedata x x
Micromarc x x
Min Skule/Min Barnehage x x
Visma barnehage x x
Visma Flyktning x x
Visma Flyt x x
Visma HRM Enterprise x x
Visma Link x x
Visma Min Side x x
Visma Mobil Omsorg x x
Visma PPI x x
Visma Profil x x
Print Friendly, PDF & Email