Dersom ein person ynskjer å flytte personinformasjonen vedkomande «eig», pliktar kommunen å utlevere denne, i strukturert form, og eit format som kan lesast av andre ikt-system.

Det er verdt å merke seg at informasjonen som vert utlevert på denne måten, ikkje umiddelbart er eigna for lesing av personar. Ynskjer ein å verte orientert om kva informasjon kommunen måtte ha, bør sende kommunen ei formell innsynsbegjæring – sjå orientering om dette her.

Toppbiletet er eit utsnitt av eit fotografi teke av © Sergey Pesterev

Print Friendly, PDF & Email