Kommunen skal, så langt dette er praktisk mogleg, unngå å bruke feilaktig informasjon. Ein kan likevel ikkje gardere seg 100% mot at opplysningar inneheld feil.

Dersom ein person oppdagar feil i informasjonen kommunen har om vedkomande, kan den det gjeld krevje at feilen umiddelbart vert retta.

Print Friendly, PDF & Email