Skildring av teneste

Alle sider ved IKTNH si drift av datatenester for kommunane skal planmessig gjennomgå ei risikovurdering.

 

Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

  • Risikovurdering og oppfylgjande arbeid knytt til denne skal skje
    • i fylgje oppsett plan for dette
    • som ein del av etterarbeidet etter at ein krisesituasjon er handtert

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email