Biletet nedunder syner korleis IKTNH er organisert.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet kan også lastast ned som eit pdf-dokument ved å peike og klikke her.

Print Friendly, PDF & Email