Den overordna avtaleteksten er delt opp i fleire avsnitt. Ved å nytte peikarane i innhaldsoversynet nedunder, kan du gå direkte til avsnittet du er interessert i. Heile avtaleteksten er publisert under eitt som «09 : Tenesteleveringsavtalen – overordna avtaletekst»

 

Print Friendly, PDF & Email