Nedunder kjem eit oversyn over dei tenestene IKTNH tilbyd som basistenester, ordna etter tenesteområde. Titlane er peikarar til meir detaljerte skildringar av den einskilde tenesta.

Merk at denne katalogen går over fleire sider. Nede på denne sida finnest knappar for navigering mellom sidene.

Standardisering, installering og vedlikehald av programvare


Teknisk drift av servarar og nettverk


Teknisk drift av utstyr i nettverket


Telefoni

Print Friendly, PDF & Email