Tenestene som IKTNH yter til kommunane, er organisert i fleire tenesteområde. Nedunder kan ein sjå eit alfabetisk oversyn over desse områda. Tittelen er ein peikar til ei skildring av kvart av dei. Herfrå kan ein gå vidare til skildringar av tenestene som er knytt til det einskilde tenesteområdet.

Print Friendly, PDF & Email