Biletet nedunder syner korleis IKTNH er organisert.

Klikke her for å laste ned organisasjonskartet som eit PDF-dokument.

Print Friendly, PDF & Email