Skildring av teneste

 • Samhandlinga mellom IKTNH og kommunane skal risikovurderast med tanke på
  • å synleggjere korleis IKTNH og den einskilde kommunen samhandlar med omsyn til dagleg drift
  • å synleggjere korleis IKTNH og den einskilde kommunen samhandlar når akutte situasjonar oppstår

 

Tenesteansvarleg

 • Avhengig av saksområde kan ein kommunalt fagleg ansvarleg få ansvar for å bistå i prosessen, enten på vegne av eigen kommune eller på vegne av alle kommunane.

 

Skildring av gjeldande kvalitetskrav – tenestespesifikasjonar

 • Risikovurdering og oppfylgjande arbeid knytt til denne skal skje
  • i fylgje oppsett plan for dette
  • som ein del av etterarbeidet etter at ein krisesituasjon er handtert

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email