Skildring av teneste

IKTNH bistår kommunane med innkjøp og konfigurering av nettbrett og arbeidsstasjonar som skal stå i det felles nettverket. Tenesta omhandlar datamaskin til brukar av type bærbar eller stasjonær med moglegheit for tilkopling av fleire skjermar. Alle arbeidsstasjonar er standardisert med testa operativsystem ( pr. 2018 er dette Windows 10) og sett opp i felles domene. Det er installert kontorstøtte programvare, antivirus og programvare for sentralisert styring (System Center). Arbeidsstasjonen er sett opp og tilpassa kommunane sine fagsystem.

IKTNH bistår kommunane ved å leggje til rette for automatisk oppdatering og oppgradering av nettbrett og arbeidsstasjonar som skal stå i det felles nettverket.

IKTNH bistår kommunane med sikker avhending av nettbrett og arbeidsstasjonar som skal stå i det felles nettverket – meir om dette kan ein lese her.

 

Kvalitetskrav :

  • Tryggleik : Ein viser her til det som står om datatryggleik på IKTNH si heimeside – dette finn ein her. 
  • Oppetid : Tenesteleveringavtalen har eit eige kapittel om oppetid, som også omfattar denne tenesta. Informasjon om oppetid finn ein her. 
  • Handsaming av nedetidssituasjonar : Oppretting av feil vert prioritert ut frå kva konsekvensar feilsituasjonen kan ha. Dette er gjort særskilt greie for i tenesteleveringsavtalen. Informasjon om dette finn ein her.

På neste side kan ein lese meir detaljert om denne tenesta.

Print Friendly, PDF & Email